Psycholog Białystok

GABINET PSYCHOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Jako ludzie, kochamy pewność, przewidywalność oraz przejrzystość w codziennych sytuacjach. Życie bywa chaotyczne i pełne sprzeczności. Warto je zrozumieć, zmienić lub zaakceptować. Być może jesteś tu bo objawy lęku lub depresji hamują twój rozwój lub zabierają radość. Potrzebujesz zmiany w relacji z ważną dla ciebie osobą lub chcesz być lepszym rodzicem lub po prostu chcesz od życia czegoś więcej.

Oferuję konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną pomocną w codziennych dylematach oraz długotrwałych problemach. Psychoterapia par pomaga przezwyciężyć kryzysy w związkach, odzyskać poczucie, że jesteśmy rozumiani i szanowani. Psychoterapia rodzinna zalecana jest również w problemach społeczno-emocjonalnych dzieci i nastolatków.

W mojej pracy ważne są standardy zawarte w kodeksach etycznych psychologa i psychoterapeuty oraz posługiwanie się potwierdzonymi przez badania naukowe metodami. Dostosowuję metody pracy do indywidualnych potrzeb, mocnych stron oraz natury problemów klienta.

Paweł Wakuła

psycholog

psychoterapeuta

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia par i terapia rodzin

Przykładowe tematy pojawiające się w pracy indywidualnej:
 • poczucie bycia nierozumianym w ważnych relacjach
 • sytuacje kryzysowe np. strata bliskiej osoby,rozpad związku
 • utrata pracy, wypalenie zawodowe
 • nadmierny stres i przemęczenie
 • odczuwanie silnego lęku,niepokoju oraz doświadczania napadów paniki
 • trudności w asertynym wyrażaniu potrzeb i uczuć
 • rozwój umiejętności zaspokajania własnych potrzeb
 • nieśmiałość, lęk społeczny
 • rozwój umiejętności interpersonalnych
 • poczucie osamotnienia
 • trudności w podejmowaniu ważnych decyzji życiowych
 • dolegliwości psychosomatyczne
 • obniżenie nastroju, depresja,
Częste tematy pojawiające się w psychoterapii małżeńskiej::
 • brak satysfakcji w związku
 • niezrealizowane oczekiwania
 • problemy w komunikacji
 • nierozwiązane problemy z przeszłości
 • rozluźnienie więzi emocjonalnej


Terapia rodzinna jest skuteczna w sytuacjach takich jak:

 • przeżywanie przez członków rodziny kryzysu spowodowanego np. chorobą kogoś bliskiego, rozwodem, utratą pracy
 • problemy emocjonalne dzieci i młodzieży
 • trudności wychowawcze
 • problemy w komunikacji z nastolatkami
 • nadmierny lęk u dzieci
 • objawy nadpobudliwości psychoruchowej

Doświadczenie zawodowe

Efektywność psychoterapii

W 2005 roku ukończyłem pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia. Szkolenie psychoterapeutyczne zdobyłem podczas podyplomowych kursów akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne: trzyletnim Kursie Systemowej Terapii Rodzin organizowanym przez Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum UJ w Krakowie oraz czteroletnim w Profesjonalnej Szkole Psychterapii organizowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Pracując jako psycholog i psychoterapeuta, zajmowałem się osobami borykającymi się z lękiem, depresją, doświadczaniem silnego stresu, trudnościami w związkach, problemami w zaspokajaniu ważnych potrzeb,diagnozą problemów edukacyjnych i emocjonalnych dzieci i młodzieży oraz interwencją kryzysową w sytuacjach traumy psychologicznej.

Rośnie liczba badań nad skutecznością psychoterapii. Wskazują na zasadność takej formy pomocy, znaczną poprawę stanu pacjentów w zakresie objawów oraz ogólnego sampoczucia. Niektórzy badacze wskazują, że psychoterapia w dłuższej perspektywie czasowej jest bardziej skuteczna niż leczenie farmakologiczne.

Umiarkowana depresja oraz lęk nasilają się znacznie rzadziej u osób korzystająch z psychoterapii. Jak wskazuje wiele badań, nie ma znacznych różnic w efektywności psychoterapii ze względu na tzw. modalność (psychoterapia systemowa, poznawcza, humanistyczna ) w jakiej jest ona prowadzona. W zależności od rodzaju trudności, skuteczne są też doraźne konsultacje z psychologiem.

Cennik

konsultacje i porady psychologiczne

70 minut - 100 PLN

psychoterapia indywidualna

50 minut - 90 PLN

psychoterapia rodzinna
terapia małżeństw i par

70 minut - 110 PLN

Formy psychoterapii

Psychoterapia indywidualna

To regularne cotygodniowe spotkania, rozpoczynające się konsultacjami (1 - 3 spotkania), które ma na celu zorientowanie się w trudnościach, sytuacji i możliwościach zgłaszającej się osoby co umożliwi określenie celów i zamierzonych efektów spotkań oraz odpowiednie dobranie form i okresu pracy. Wyróznia się terapie któtko i długoterminowe.


Psychoterapia krótkoterminowa trwa do kilku miesięcy i wskazany jest w momencie doświadczania kryzysu życiowego na przykład jak: choroba, utrata pracy, rozpad związku, poczucie osamotnienia.

Psychoterapia długoterminowa ma na celu głębsze zrozumienie trudności, potrzeb, uczuć, schematów działania i myślenia, oraz historii życia, pozwala na dotarcie do przyczyn mechanizmów funkcjonowania klienta oraz znalezienie sposobów na pozytywną zmianę w samopoczuciu, myśleniu i działaniu; zakończenie psychoterapii następuje w momencie gdy kiedy wyznaczone cele zostały osiągnięte.

Psychoterapia małżeńska i psychoterapia par

Jest to praca z parami, które doświadczają braku satysfakcji lub trudnosci w zwiąku. W tym procesie terapeuta dba o zasadę neutralności. Czasami trudności wynikają po prostu z problemów w komunikacji. Bywa też, że partnerzy mają określony wzorzec związku wyniesiony z rodzin pochodzenia - w takim przypadku praca skupia się na budowaniu nowej, wspólnej wizji partnerstwa.


Terapia rodzinna

Skierowana jest do rodzin przeżywających trudności we wzajemnych relacjach lub gdy dzieci wykazują trudności w zakresie zachowania, nadpobudliwości czy problemów emocjonalnych.

Terapia polega na zrozumieniu relacji, sposobu komunikacji oraz poziomu zaspokajania potrzeb między członkami rodziny, konfliktami a także przekazami międzypokoleniowymi, które mogą wpływać na aktualną sytuację rodziny. W tym ujęciu każdy członek rodziny jest jednakowo ważny i może istotnie przyczynić się do oczekiwanych zmian.

1. Martin E. P. The effectiveness of psychotherapy: The Consumer Reports study. Seligman, American Psychologist, Vol 50 (12), Dec 1995, 965-974.

2. Jefferey A. Kottler, Skuteczny psychoterapeuta, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2005

3. Bryła-Zielińska I. Badania nad skutecznością psychoterapii w leczeniu pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i z zaburzeniami osobowości w Polsce w latach 1960-1995, Postępy Psychiatrii i Neurologii