psycholog białystok

 Psycholog
 Psychoterapeuta
 Białystok
 Paweł Wakuła

Psychoterapia nie jest naprawianiem osoby, jakby była zepsuta. Jest drogą, która pomaga powrócić do stanu w którym myśli, uczucia i pragnienienia wyrażają to, kim naprawdę jesteś.

Jeśli szukasz ulgi od codziennych stresów, wsparcia podczas życiowych zmian, masz doświadczenia traumatycznych przeżyć lub potrzebujesz intensywnej psychoterapii dla bardziej złożonych problemów emocjonalnych i psychicznych, rozpoczniemy pracę od określenia twoich indywidualnych potrzeb, zasobów której już posiadasz oraz najbardziej efektywnych sposobów pomocy psychologicznej prowadzącej do pozytywnej zmiany. Pomagam posługując się technikami terapeutycznymi, które są dostosowane do specyficznych i unikalnych potrzeb każdej osoby. Pracuję w podejściu integracyjnych, które pozwala wykorzystywać szkoły psychoterapii takie jak podejście systemowe, humanistyczne i poznawczo-behawioralne. Mam również doświadczenie w pracy z rodzicami, dziećmi i rodzinami, które chcą przywrócić równowagę i zdrowie w systemie rodzinnym.

ZAPRASZAM OSOBY, KTÓRE DOŚWIADCZAJĄ:

Obniżonego nastroju, poczucia winy, problemów ze snem, zmęczenia, niechęci do spotykań z ludźmi.
Negatywnego obrazu siebie, wyczerpującego perfekcjonizmu, trudności podejmowaniu nowych wyzwań.
Objawów somatycznych bez podłoża medycznego np. w klatce piersiowej, głowy, brzucha.
Długotrwałego niepokóju lub uczucia zdenerwowania, napadów paniki, problemów z pamięcią i koncentracją.
Trudności w relacjach z bliskimi, trudności w stworzeniu i utrzymaniu związku, braku satysfakcji w związku.
Problemów w pracy zawodowej, nauce, w realizacji celów prywatnych i zawodowych.
Kryzysów życiowych takich jak śmierć bliskiej osoby, choroba, rozwód.

KWALIFIKACJE - PSYCHOLOG PSYCHOTERAPEUTA

2000-2005 Studia magisterskie - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
2006-2009 Kurs Systemowej Terapii Rodzin - Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum UJ w Krakowie
2010-2014 Profesjonalna Szkoła Psychterapii - Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
2015-2017 Master Degree of Social Work - University of South Australia

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Poradnia Zdrowia Psychicznego "KENDRON"
New ROADS Alcohol and Drug Service Adelaide SA
Oddział Dzienny Psychogeriatryczny "Leszczynowa"
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Białystok
T-Matic Grupa Computer Plus
Ośrodek Szkolenia Kadr PROFESJA

STANDARDY ETYCZNE I ZAWODOWE

W pracy kieruję się szeroko rozumianym dobrem klienta oraz zwracam szczególną uwagę zwracam na zachowanie zasady poufności treści spotkań. Bazuję na wytycznych zawartych z kodeksach: Kodeks Etyczno Zawodowy Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

OFERTA

psycholog konsultacja   Konsultacja psychologiczna

Umożliwia poznanie sytuacji życiowej osoby zgłaszającej się po pomoc, dając jednocześnie możliwość zidentyfikowania przyczyn problemów, z jakimi się ta osoba boryka. Czasem do zebrania wszystkich niezbędnych informacji pozwalajacych na ustalenie przyczyn trudności potrzeba więcej niż jednego spotkania. Następnie psycholog może określić czy problem ma podłoże indywidualne, czy jest wynikiem sytuacji w związku, miejscu pracy lub rodzinie. Jaka forma pomocy psychologicznej jest wskazana w przestawianym kłopocie: porada, psychoterapia, wsparcie czy interwencja kryzysowa.

interwencja   Interwencja kryzysowa

Jest to pomoc , której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i zapobieżenie do pogłębiania problemów psychicznych i życiowych. Pomaga w zmniejszeniu poczucia bezradności, złagodzenie cierpienia, zebranie sił, które pomogą stawić czoło sytuacji. Skierowana jest do osób, którzy są w szoku po np. śmierci bliskiej osoby, wypadku samochodowym, napaści, przemocy, nagłym zwolnieniu z pracy czy odejściu partnera.

psychoterapia indywidualna   Psychoterapia indywidualna

To regularne cotygodniowe spotkania, rozpoczynające się konsultacjami (1 - 3 spotkania), które ma na celu zorientowanie się w trudnościach, sytuacji i możliwościach zgłaszającej się osoby co umożliwi określenie celów i zamierzonych efektów spotkań oraz odpowiednie dobranie form i okresu pracy. Wyróżnia się terapie krótkoterminowe, które służą rozwiązaniu konkretnego problemu i długoterminowe, gdy problem jest bardziej złożony i osoba oczekuje stałych zmian w zakresie swego zachowania, emocjonalności czy struktury ososbowośći np. zrozumienie przyczyn przeżywanych emocji, myśli i zachowań. Psychoterapia indywidaualna pomaga w w problemach takich jak: obniżony nastrój, depresja, lęk, problemy z pamięcią i koncentracją, zaburzenia snu, autoagresja, sychosomatyczne bóle głowy, brzucha, przyśpieszony rytm serca.

psychoterapeuta   Psychoterapia małżeńska i psychoterapia par

Jest to praca z parami, które doświadczają braku satysfakcji lub trudności w zwiąku. W tym procesie psycholog dba o zasadę neutralności. Pomaga uzmysłowić, dlaczego mimo dobrych chęci często nie udaje się porozumieć i co każda ze stron może zrobić, żeby czytelnie swoje intencje i oczekiwania wobec drugiej osoby. Bywa też, że partnerzy mają określony wzorzec związku wyniesiony z rodzin pochodzenia - w takim przypadku praca skupia się na budowaniu nowej, wspólnej wizji partnerstwa. Przykładowe cele: przezwyciężenie sytuacji kryzysowych,uzyskanie większej harmonii w związku, wypracowanie lepszej komunikacji i porozumienia, ułatwienie wyrażania swoich myśli i uczuć.

psychoterapia rodzinna   Terapia rodzinna

Psychoterapia systemowa skierowana jest do rodzin przeżywających trudności we wzajemnych relacjach lub gdy dzieci wykazują trudności w zakresie zachowania, nadpobudliwości czy problemów emocjonalnych. Psychoterapeuta pomaga w zrozumieniu relacji, sposobu komunikacji oraz poziomu zaspokajania potrzeb między członkami rodziny, konfliktami a także przekazami międzypokoleniowymi, które mogą wpływać na aktualną sytuację rodziny. W tym ujęciu każdy członek rodziny jest jednakowo ważny i może istotnie przyczynić się do oczekiwanych zmian.

CENNIK

konsultacja psychologiczna

psychoterapia indywidualna

psychoterapia rodzina

W uzasadnionych sytuacjach możliwe są wizyty domowe w Białymstoku.

KONTAKT - Białystok
Paweł Wakuła
psycholog - psychoterapeuta

ul.Krucza 6 , 15-346 Białystok
(NOWE MIASTO)
tel. 507-154-862