PSYCHOLOG BIAŁYSTOK - GABINET ONLINE
✆ KONTAKT 507-154-862

Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej
Psycholog Białystok

Psychoterapia jest drogą, która pomaga powrócić do stanu w którym myśli, uczucia i pragnienia wyrażają to, kim naprawdę jesteś. Paweł Wakuła - Psycholog Białystok

Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej w Białymstoku oferuje konsultacje indywidualne, psychoterapię indywidualną oraz terapię małżeńską. Jeśli to czytasz, prawdopodobnie szukasz ulgi od codziennych stresów lub wsparcia podczas ważnych wydarzeń życiowych. Możliwe, że potrzebujesz konsultacji psychologicznej aby poradzić sobie z aktualnym problemem lub szukasz psychoterapii, aby dokonać głębszych zmian.

Pomagam, bazując na modelu psychoterapii integracyjnej,dlatego że umożliwia pracę nad wszystkimi wymiarami osobowości. Podejście to akcentuje rozumienie i leczenie danej osoby poprzez integrację emocji, myślenia, zachowania, reakcji somatycznych oraz relacji społecznych. Niewątpliwie, relacja klient – psycholog ma kluczowe znaczenie, dlatego też, terapia integracyjna jest odpowiednia dla każdego, kto szuka wspierającej, aktywnej roli i zaangażowania psychoterapeuty.

Metody dostosowuję do unikalnych potrzeb klienta. Mogą być one modyfikowane również w zależności od etapu pomocy. Integracja pozwala optymalnie korzystać z doświadczenia różnych szkół terapeutycznych. Przede wszystkim, polegam na podejściu systemowym, interpersonalnym, Ericksonowskim oraz poznawczo – behawioralnym.

Od wielu lat pracuję z parami i rodzinami które chcą przywrócić równowagę i zdrowie w systemie rodzinnym. Terapia małżeńska służy parom, które chcą być lepiej rozumiane w związku, unikać konfliktów. Nie jest to próba zmiany jednej z osób ale praca nad wzajemną relacją. Terapia małżeńska zajmuje się relacją i przestrzenią psychologiczną w relacji pary. Psychoterapia systemowa pozwala z sukcesem pomagać dzieciom i nastolatkom w wielu problemach, dlatego też warto skorzystać z tej formy pomocy w problemach takich jak: zaburzenia lękowe, tiki czy nadpobudliwość psychoruchowa.

Mam wieloletnie doświadczenie w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży zdobywane w Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych w Białymstoku. Ponaddto, zajmowałem się również psychoterapią, diagnozą i opiniowaniem osób dorosłych w ośrodkach medycznych w Białymstoku.

Zapraszam do konsultacji psychologicznej osoby, które doświadczają


Stanów obniżonego nastroju, lęku lub poczucia winy, problemów ze snem, zmęczenia, lęku społecznego. Negatywnego obrazu siebie, wyczerpującego perfekcjonizmu, trudności podejmowaniu nowych wyzwań. Objawów psychosomatycznych bez podłoża medycznego np. bólu w klatce piersiowej, bólów głowy, brzucha. Długotrwałego niepokoju, problemów z pamięcią lub koncentracją lub innych problemów o natury psychologicznej. Trudności w pracy, nauce, w realizacji celów prywatnych i zawodowych. Kryzysów życiowych takich jak śmierć bliskiej osoby, rozwód, po wypadku komunikacyjnym lub urazie. Trudności w relacjach z bliskimi, problemów w utrzymaniu lub budowaniu związku, braku satysfakcji.

Zamierzają:

Poprawić kondycję i lepiej radzić w sytuacjach stresu psychologicznego. Rozwinąć inteligencję emocjonalną i potrafić jeszcze bardziej artykułować swoje potrzeby. Czuć się bardziej komfortowo wśród innych ludzi i samym sobą. Żyć tu i teraz, bez nieustannego uwikłania w trudną przeszłość. Rozwijać się zawodowo: poprawić relacje w pracy, awansować. Czuć się rozumianym oraz lepiej rozumieć drugą osobę w związku. Poprawić jakość życia rodzinnego lub małżeńskiego lub związku i rozpocząć terapię małżeńską.Zacząć realizować swoje ważne zamierzenia, pragnienia i pasje.

Czym jest psychoterapia integracyjna?


Psychoterapia integracyjna lub poradnictwo integracyjne wykorzystuje bogactwo teorii psychologicznych i związanych z nimi metod pracy. Niektórzy terapeuci integracyjni obejmują elementy terapii poznawczo-behawioralnej oraz praktyki wymagające większego autorefleksji i rozwoju osobistego, takie jak terapia humanistyczna lub psychodynamiczna. Jest formą pomocy, która łączy różne narzędzia terapeutyczne i podejścia do potrzeb konkretnego klienta.

Kiedy jest stosowana ?

Integracyjne podejście do psychoterapii można włączyć do niemal każdego rodzaju pracy. Jest bardzo skuteczna z nastolatkami i dorosłymi, w terapii małżeńskiej oraz psychoterapii indywidualnej. Podejście to może być stosowane w leczeniu rożnego rodzaju trudności, w tym depresji, lęku i zaburzeń osobowości. Reasumując, psychoterapeuta dopasowuje metody pracy do indywidualności klienta oraz charakteru objawów.

Dlaczego warto szukać psychoterapii integracyjnej?


Klient odgrywa bardziej aktywną rolę w procesie zmiany, dlatego też integracyjni terapeuci biorą pod uwagę indywidualne cechy, preferencje, potrzeby, zdolności fizyczne, przekonania duchowe i poziom motywacji swoich klientów. Wykorzystują swoją profesjonalną ocenę, aby wybrać najlepsze podejście dla indywidualnego klienta.

Badanie opublikowane w 2015 wskazuje:

Jedną z kluczowych wartości psychoterapii integracyjnej jest jej zindywidualizowane podejście (Norcross i Goldfried, 2005). Model psychoterapii integracyjnej ma na celu reagowanie na osobę, ze szczególnym uwzględnieniem afektywnego, behawioralnego, poznawczego i fizjologicznego poziomu funkcjonowania oraz przekonań duchowych. Psychoterapia integracyjna pozwala lepiej dostosować terapię do charakterystycznych cech i potrzeb każdego klienta, umożliwiając terapeucie dostosowanie wiedzy na temat terapii i podejść opartych na dowodach. Główny nacisk na integracyjną psychoterapię kładzie się na indywidualne cechy pacjenta i relację terapeutyczną, obie uważane za kluczowe elementy zmiany terapeutycznej (Feixas i Botella, 2004), a także na motywację klienta. Podejście to jest zgodne z najnowszymi wytycznymi Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego dotyczącymi tego, co stanowi praktykę opartą na dowodach (Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, 2006). W tych wytycznych EBP są zdefiniowane na podstawie dowodów z badań, oceny klinicznej i czynników klienta. Zgodnie z tą definicją psychoterapia integracyjna nie jest techniką stosowaną wobec pacjenta biernego, ale klient jest postrzegany jako aktywny uczestnik terapii, a terapeuta dostosowuje swoje podejście w zależności od cech i preferencji klienta. W kontekście relacji terapeutycznej zmiany mogą być promowane, a klienci mogą najbardziej skorzystać z troskliwego i empatycznego terapeuty (Feixas i Botella, 2004).


Zapraszam na stronę bloga: psycholog - białystok .pl