psycholog białystok

Psycholog Białystok

Gabinet Pomocy Psychologicznej
i psychoterapii integracyjnej

✆ 507-154-862

Prowadzę prywatną praktykę pomocy psychologicznej i psychoterapii w Białymstoku. Od wielu lat skutecznie wspieram klientów w rozwiązywaniu kryzysów i problemów osobistych. Przede wszystkim współpracuję z osobami cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe czy problemy osobowościowe. Pomagam również osobom z traumatycznymi doświadczeniami oraz trudnościami w radzeniu sobie z silnym stresem psychologicznym w życiu prywatnym i zawodowym.

Przywiązuję uwagę do zasobów osobistych klientów, które pomagają osiągnąć cele terapii. Wspieram w dokonywaniu świadomych wyborów w życiu oraz pomagam w zmianie negatywnych schematów. Oferuję psychoterapię indywidualną, terapię par i systemową terapię rodzin. Dbam o poufność sesji oraz pracę zgodnie ze standardami etycznymi.

Przygotowanie zawodowe


Ukończyłem Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie w 2005 roku. Następnie, w latach 2006-2009 rozwijałem kompetencje zawodowe na Kursie Systemowej Terapii Rodzin organizowanym przez Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum UJ w Krakowie.

Później w latach 2010-2014 poszerzałem umiejętności psychoterapeutyczne w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Warto zaznaczyć, że kursy posiadają akredytację PTP. Poza tym, w latach 2015-2017 studiowałem na Podyplomowych Studiach Magisterskich w zakresie Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Południowej Australii.

w jaki sposób pomaga psycholog ?


Na początku warto wyjaśnić jak wygląda pierwsze spotkanie. Pomoc zwykle rozpoczynam od konsultacji diagnostycznej. Pozwala to rozpoznać naturę trudności, doświadczenia potrzeby klienta, rodziny lub pary. Następnie diagnozuję przyczyny problemu oraz określam strategie pomocy, spodziewane efekty. Część pacjentów osiąga największe korzyści łącząc farmakoterapię z psychoterapią.

Część osób potrzebuje konsultacji z w zakresie konkretnego problemu i kontakt trwa maksymalnie kilka spotkań. Psychoterapia krótkoterminowa zwykle trwa do trzech do sześciu miesięcy, długoterminowa od roku do dwóch lat. Czas trwania zależny jest od wielu czynników takich jak: złożoność problemu, indywidualne zasoby oraz motywacja.

Psychoterapia Indywidualna
Terapia Małżeńska


Pomagam w oparciu o model integracyjny, który z pewnością pozwala na skuteczną pomoc osobom zmagającym się z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości lub problemami w relacjach. Integracja metod pozwala na świadome dopasowanie metod pracy do uwarunkowań oraz oczekiwań Klienta. Pracuję indywidualnie z osobami dorosłym. Ponaddto zajmuję się terapią systemową, dlatego też współpracuję z parami i małżeństwami.

Psychoterapia integracyjna pozwala korzystać z różnych szkół terapeutycznych. W związku z tym metody pracy dostosowuję do potrzeb, trudności oraz możliwości klienta. Taki model pracy zwiększa skuteczność terapii oraz skraca jej czas. Integracja opiera się na terapii schematów, która pozwala czerpać ze podejść takich jak nurt humanistyczny, Ericksonowski, Gestalt oraz terapię schematu. W pracy z parami i rodzinami pracuję głównie w nurcie systemowym.

prywatnie psycholog w Białymstoku
gabinet psychologa

Kiedy Pomoc Psychologiczna?


Warto zaznaczyć, że pomoc psychologiczna dotyczy aktualnych trudności życiowych, stąd też trwa zdecydowanie krócej niż terapia. Może pomóc w adaptacji do nowej sytuacji lub znalezieniu rozwiązania problemu. W odróżnieniu od psychoterapii, psychoedukacja i poradnictwo psychologiczne nie mają na celu głebokiej zmiany ale poradzenie z konkretnym problemem. Mianowicie, rolą psychologa jest wtedy pomoc klientowi w odzyskaniu równowagi emocjonalnej i poczucia wpływu na swoje życie, a także korzystania ze wsparcia innych bliskich czy instytucji.

Pomoc może również mieć formę interwencji kryzysowej. Są to ukierunkowane działania pomocowe po traumatycznych wydarzeniach takich jak wypadek, żałoba czy rozwód. Interwencja zwykle polega na zdefionowaniu problemu, zapewnienie bezpieczeństwa psychologicznego i wsparcia oraz rozważenie możliwości rozwiązania problemu.