psycholog białystok

psycholog białystok


psychologPsychoterapia jest drogą, która pomaga powrócić do stanu w którym myśli, uczucia i pragnienia wyrażają to, kim naprawdę jesteś.

Jeśli szukasz ulgi od codziennych stresów, wsparcia podczas życiowych zmian, masz doświadczenia traumatycznych przeżyć lub potrzebujesz intensywnej psychoterapii dla bardziej złożonych problemów emocjonalnych rozpoczniemy pracę od określenia Twoich indywidualnych potrzeb i zasobów które już posiadasz. Następnie znajdziemy sposoby najbardziej efektywnej pomocy psychologicznej prowadzącej do pozytywnej zmiany. Pomagam posługując się technikami psychoterapeutycznymi dostosowanymi do specyficznych i unikalnych potrzeb każdej osoby. Pracuję stosując podejście psychoterapii integracyjnej, która pozwala wykorzystywać szkoły terapeutyczne takie jak podejście systemowe, humanistyczne i poznawczo-behawioralne. Mam również doświadczenie w pracy z rodzicami, dziećmi i rodzinami, które chcą przywrócić równowagę i zdrowie w systemie rodzinnym. Jako psycholog mam również uprawnienia oraz doświadczenie w stosowaniu testów diagnostycznych.

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPIA

Zapraszam osoby które doświadczają:

Obniżonego nastroju, depresji, lęku, poczucia winy, problemów ze snem, zmęczenia, lęku społecznego. Negatywnego obrazu siebie, wyczerpującego perfekcjonizmu, trudności podejmowaniu nowych wyzwań. Objawów psychosomatycznych bez podłoża medycznego np.bólu w klatce piersiowej, głowy, brzucha. Długotrwałego niepokoju lub uczucia zdenerwowania, paniki, problemów z pamięcią lub koncentracją. Długotrwałych problemów w pracy zawodowej, nauce, w realizacji celów prywatnych i zawodowych. Trudności w relacjach z bliskimi, problemów w utrzymaniu lub budowaniu związku, braku satysfakcji. Kryzysów życiowych takich jak śmierć bliskiej osoby, rozwód, po wypadku komunikacyjnym lub urazie.

Zamierzają:

Poprawić kondycję psychiczną lepiej radzić w sytuacjach stresu czytelnia . Rozwinąć inteligencję emocjonalną i artykułować swoje potrzeby. Czuć się bardziej komfortowo wśród innych ludzi i samym sobą. Żyć tu i teraz, bez nieustannego uwikłania w trudną przeszłość. Rozwijać się zawodowo: poprawić relacje w pracy, awansować. Czuć się rozumianym oraz lepiej rozumieć ważną dla nas osobę. Zacząć realizować swoje ważne zamierzenia, pragnienia i pasje. Poprawić jakość życia rodzinnego lub małżeńskiego lub związku.

Z diagnozą:

Depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń nerwicowych, stresu pourazowego, zaburzeń osobowości.

KWALIFIKACJE


2000 - 2005 Studia magisterskie - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie - Psycholog
2006 - 2009 Kurs Systemowej Terapii Rodzin - Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum UJ w Krakowie - Psychoterapeuta Rodzin i Par
2010 - 2014 Profesjonalna Szkoła Psychterapii - Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie - Psychoterapeuta
2015 - 2017 Master Degree of Social Work - University of South Australia - Pracownik Socjalny

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE


Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Poradnia Zdrowia Psychicznego "KENDRON"- Białystok
New ROADS Alcohol and Drug Service Adelaide SA
Oddział Dzienny Psychogeriatryczny "Leszczynowa"
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Białystok
T-Matic Grupa Computer Plus
Ośrodek Szkolenia Kadr PROFESJA

STANDARDY ETYCZNE I ZAWODOWE


Psychoterapia, pomoc psychologiczna czy spotkanie diagnostyczne jest szczególnym rodzajem kontaktu z drugą osobą. W mojej pracy kieruję się szeroko rozumianym dobrem klienta oraz zwracam szczególną uwagę zwracam na zachowanie zasady poufności treści spotkań. W zawodzie psychologa ważne jest nieustanne podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój zawodowy, co praktykuję z pasją poprzez kursy, szkolenia doskonalące oraz superwizje. Pracując jako psycholog bazuję na wytycznych zawartych z kodeksach: Kodeks Etyczno Zawodowy Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

...naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich. ”

OFERTA

psycholog białystok   Konsultacja psychologiczna

Wstępna konsultacja umożliwia poznanie sytuacji życiowej osoby zgłaszającej się po pomoc, dając jednocześnie możliwość zidentyfikowania przyczyn problemów, z jakimi się ta osoba boryka. Czasem do zebrania wszystkich niezbędnych informacji pozwalających na ustalenie przyczyn trudności potrzeba więcej niż jednego spotkania. Następnie psychologowi pozostaje określić czy problem ma podłoże indywidualne, czy jest wynikiem sytuacji w związku, miejscu pracy lub rodzinie. Jaka forma pomocy psychologicznej jest wskazana w przestawianym kłopocie: porada psychologiczna, psychoterapia, wsparcie krótkoterminowe czy interwencja kryzysowa. Często wstępnie można określić najskuteczniejsze metody terapii tj. skoncentrowanie się bardziej na rozwijaniu emocjonalnej, poznawczej czy społecznej części doświadczeń klienta.

interwencja   Interwencja kryzysowa

Jest to pomoc, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i zapobieżenie do pogłębiania problemów psychologicznych i życiowych. Pomaga w zmniejszeniu poczucia bezradności, złagodzenie cierpienia, zebranie sił i zasobów, które pomogą stawić czoło sytuacji. Skierowana jest do osób, którzy są w szoku po np. śmierci bliskiej osoby, wypadku samochodowym, napaści, przemocy, nagłym zwolnieniu z pracy czy odejściu partnera.

psychoterapia białystok   Psychoterapia indywidualna

To regularne cotygodniowe spotkania, rozpoczynające się konsultacjami (1 - 3 spotkania). Podczas konsultacji psychoterapeuta orientuje się w trudnościach, sytuacji i możliwościach zgłaszającej się osoby co umożliwi określenie celów i zamierzonych efektów spotkań oraz odpowiednie dobranie form i okresu pracy. Wyróżnia się terapie krótkoterminowe, które służą rozwiązaniu konkretnego problemu i długoterminowe, gdy problem jest bardziej złożony i osoba oczekuje stałych zmian w zakresie swego zachowania, emocjonalności czy struktury osobowości np. zrozumienie przyczyn przeżywanych emocji, myśli i zachowań. Psychoterapia indywidaualna pomaga w w problemach takich jak: obniżony nastrój, depresja, lęk, problemy z pamięcią i koncentracją, bezsenność oraz inne zaburzenia snu, autoagresja, psychosomatyczne bóle głowy, brzucha, przyśpieszony rytm serca.

psychoterapia   Psychoterapia małżeńska i terapia par

Jest to praca z parami, które doświadczają braku satysfakcji lub trudności w zwiąku. W tym procesie psycholog dba o zasadę neutralności. Pomaga uzmysłowić, dlaczego mimo dobrych chęci często nie udaje się porozumieć i co każda ze stron może zrobić, żeby czytelnie swoje intencje i oczekiwania wobec drugiej osoby. Bywa też, że partnerzy mają określony wzorzec związku wyniesiony z rodzin pochodzenia - w takim przypadku praca skupia się na budowaniu nowej, wspólnej wizji partnerstwa. Przykładowe cele: przezwyciężenie sytuacji kryzysowych, uzyskanie większej harmonii w związku, wypracowanie lepszej komunikacji i porozumienia, ułatwienie wyrażania swoich myśli i uczuć.

psychoterapia systemowa białystok   Terapia rodzin

Terapia systemowa skierowana jest do rodzin przeżywających trudności we wzajemnych relacjach lub gdy dzieci wykazują trudności w zakresie zachowania, nadpobudliwości czy problemów emocjonalnych. Konsultacje rodzinne pomagają określić oczekiwania poszczególnych członków rodziny. Psychoterapeuta pomaga w zrozumieniu relacji, sposobu komunikacji oraz poziomu zaspokajania potrzeb między członkami rodziny, konfliktami a także przekazami międzypokoleniowymi, które mogą wpływać na aktualną sytuację rodziny. W tym ujęciu każdy członek rodziny jest jednakowo ważny i może istotnie przyczynić się do oczekiwanych zmian.

CENNIK


konsultacja psychologiczna

psychoterapia indywidualna

terapia rodzinCeny szczegółowych badań i opinii psycholgicznych ustalane są podczas konsultacji.
W uzasadnionych sytuacjach możliwe są wizyty domowe w obrębie miasta Białystok

KONTAKTPaweł Wakuła
pomoc psychologiczna i psychoterapia
ul. Krucza 6
Białystok
Nowe Miasto
telefon : 507-154-862
białystok
Strona używa plików cookies do celów statystycznych.