psycholog białystok

Psycholog Białystok

ul. Czarna 2, 15-346 Białystok
Gabinet Pomocy Psychologicznej
i Psychoterapii Integracyjnej✆ 507-154-862

Pomoc psychologiczna i Psychoterapia


Witam, nazywam się Paweł Wakuła. Od 2006 roku jestem aktywnym zawodowo psychologiem, ponadto od 2017 roku prowadzę rónież prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Białymstoku. Moim celem celem jest zapewnienie profesjonalnej i skutecznej opieki psychologicznej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego klienta. Skuteczna psychoterapia to z pewnością praca oparta na dobrej relacji między klientem a terapeutą. W związku z tym powinna opierać się na dialogu i zapewnić bezpieczną przestrzeń do pracy i rozwoju.

Pomagam w radzeniu sobie z nieadekwatnym poczuciem wartości, rozwoju zdrowych schematów reagowania, regeneracji sił i poczucia bezpieczeństwa. Poza tym współpracuję z osobami cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe czy problemy osobowościowe. Ponadto, pomagam osobom z traumatycznymi doświadczeniami oraz trudnościami w radzeniu sobie z silnym stresem psychologicznym w życiu prywatnym i zawodowym.

Warto nadmienić, że doświadczenie zdobywałem w Poradniach Psychologicznych oraz Poradniach Zdrowia Psychicznego w Białymstoku. Pracuję w modelu integracyjnym, którego ideę rozwinął psycholog Arnold Lazarus już w latach 70 ubiegłego wieku. Jego autorskie podejście, nazwane przez niego terapią multimodalną w której w centrum uwagi stoi pytanie o to "jak najlepiej pomagać?" Aktualnie, na szerokie możliwośći integracji pozwala psychoterapia schematu.


psycholog białystok

Przygotowanie zawodowe


Ukończyłem Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie w 2005 roku. Następnie, w latach 2006-2009 rozwijałem kompetencje zawodowe na Kursie Systemowej Terapii Rodzin organizowanym przez Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Później w latach 2010-2014 poszerzałem umiejętności psychoterapeutyczne w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Warto zaznaczyć, że kursy posiadają akredytację PTP. Poza tym, w latach 2015-2017 studiowałem na Podyplomowych Studiach Magisterskich w zakresie Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Południowej Australii.

W jaki sposób pomaga psycholog ?


Na początku warto wyjaśnić jak wygląda pierwsze spotkanie. Pomoc zwykle rozpoczynam od konsultacji diagnostycznej. Pozwala to rozpoznać naturę trudności, doświadczenia i potrzeby klienta. Następnie diagnozuję przyczyny problemu oraz określam strategie pomocy, spodziewane efekty. Część pacjentów osiąga największe korzyści łącząc farmakoterapię z psychoterapią.

PSYCHOTERAPIA krótkoterminowa zwykle trwa do trzech do sześciu miesięcy, długoterminowa od roku do dwóch lat. Czas trwania zależny jest od wielu czynników takich jak: złożoność problemu, indywidualne zasoby oraz motywacja klienta. Część osób potrzebuje konsultacji z w zakresie konkretnego problemu i kontakt trwa maksymalnie kilka spotkań.

Psychoterapia Indywidualna

Terapia Małżeńska


Pomagam w oparciu o model integracyjny, który z pewnością pozwala na skuteczną pomoc osobom zmagającym się z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości lub problemami w relacjach. Integracja metod pozwala na świadome dopasowanie metod pracy do sytuacji klienta. Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi. Ponadto zajmuję się terapią systemową, dlatego też współpracuję z parami i małżeństwami.

Psychoterapia integracyjna pozwala korzystać z różnych szkół terapeutycznych. W związku z tym metody pracy dostosowuję do potrzeb, trudności oraz możliwości zgłaszającej się osoby. Taki model pracy zwiększa skuteczność terapii oraz skraca jej czas. Integracja opiera się na psychoterapii schematu, która pozwala czerpać z podejść takich jak nurt humanistyczny, ericksonowski, gestalt oraz poznawczo behawioralny. W pracy z parami i rodzinami pracuję głównie w nurcie systemowym.

prywatnie psycholog w Białymstoku

Cennik


konsultacja psychologiczna - 150
psychoterapia indywidualna - 150
terapia małżeńska - 170
diagnoza psychologiczna - 170

Warto nadmienić, że pracuję zgodnie ze znowelizowanymi standardami Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

gabinet psychologa

Kiedy Pomoc Psychologiczna?


Warto zaznaczyć, że pomoc psychologiczna dotyczy aktualnych trudności życiowych, stąd też trwa zdecydowanie krócej niż terapia. Może pomóc w adaptacji do nowej sytuacji lub znalezieniu rozwiązania problemu. W odróżnieniu od psychoterapii, psychoedukacja i poradnictwo psychologiczne nie mają na celu głebokiej zmiany ale poradzenie z konkretnym problemem. Rolą psychologa jest wtedy pomoc klientowi w odzyskaniu równowagi emocjonalnej i poczucia wpływu na swoje życie, a także korzystania ze wsparcia innych bliskich czy instytucji.

Pomoc może również mieć formę interwencji kryzysowej. Są to ukierunkowane działania pomocowe po traumatycznych wydarzeniach takich jak wypadek, żałoba czy rozwód. Interwencja zwykle polega na zdefionowaniu problemu, zapewnienie bezpieczeństwa psychologicznego i wsparcia oraz rozważenie możliwości rozwiązania problemu.