Przygotowanie zawodowe

✆ 507-154-862

psycholog białystok

wykształcenie

Jestem psychologiem, w 2005 roku zostałem absolwentem Szkoły Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. W latach 2006 - 2009 rozwijałem przygotowanie zawodowe na Kursie Systemowej Terapii Rodzin organizowanym przez Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum UJ w Krakowie. Następnie w latach 2010 - 2014 rozwijałem umiejętności psychoterapeutyczne w Profesjonalnej Szkołe Psychoterapii organizowanej przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie. Kurs posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W latach 2015 - 2017 studiowałem na Podyplomowych Studiach Magisterskich w zakresie Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Południowej Australii.

doświadczenie

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Poradnia Zdrowia Psychicznego "KENDRON"- Białystok
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Białystok
Oddział Dzienny Psychogeriatryczny "Leszczynowa
Poradnia Leczenia uzależnień - Adelaida - Południowa Australia
Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
T-Matic Grupa Computer Plus

kursy doskonalące

2007 - Szkoła Dla Rodziców i wychowawców - Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.
2008 - Trening Zastępowania Agresji.
2009 - ABC ADHD – diagnoza i psychoedukacja.
2009 - Interwencja Kryzysowa – Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
2010 - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - Rodzeństwo bez Rywalizacji.
2010 - Jak wykorzystać energię emocji z pożytkiem dla siebie i innych.
2011 - Program postępowania z dziećmi z ADHD "Dziecko i świat za pan brat".
2011 - Diagnoza dziecka wykorzystywanego seksualnie.
2011 - Praca z rodzicmi dziecka po rozwodzie.
2012 - Praca terapeutyczna z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie.
2012 - Praca z żałobą – podejście ericksonowskie.
2019 - Psychoterapia małżeństw i par z perspektywy teorii przywiązania.
2019 - Depresja u dzieci i młodzieży.
2020 - Jak pomagać ludziom przez telefon - Polskie Towarzystwo Suicydologiczne
2021 - Metafora w psychoterapii - Polski Instytut Ericksonowski

standardy etyczne

Z pewnością, psychoterapia, pomoc psychologiczna czy spotkanie diagnostyczne jest szczególnym rodzajem kontaktu z drugą osobą. W związku z tym, w pracy kieruję się szeroko rozumianym dobrem klienta oraz zwracam szczególną uwagę zwracam na zachowanie zasady poufności treści spotkań. Przede wszystkim, opieram się na wytycznych zawartych z kodeksach: Kodeks Etyczno-Zawodowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Przede wszystkim punktem odniesienia dla kodeksu są uniwersalne prawa człowieka, zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Prawa pozostające tak ponad różnicami kulturowymi i światopoglądowymi, jak i ponad różnorodnością paradygmatów w obrębie psychologii. Poszanowanie praw człowieka, jak również prawa powszechnego i zasad koegzystencji społecznej jest warunkiem etycznego wykonywania zawodu psychologa.

Pracę zawodową rozpocząłem w 2006 roku w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białymstoku. Zajmowałem się diagnozą dzieci i młodzieży oraz wspieraniu rodziców i opiekunów. W tym okresie dostrzegłem również potrzebę pracy terapeutycznej oraz rozwijania moich kompetencji w tym zakresie. Następnie rozpocząłem pracę psychoterapeutyczną z rodzinami w Specjalistycznej Poradni dla Dzieci i Młodzieży w Białymstoku. Tam, miałem okazję korzystać z doświadczenia doświadczonego zespołu psychologów. Niewątpliwie ważnym etapem było również prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób pięćdziesiąt plus, gdzie mogłem obserwować energię, zaangażowanie uczestników.

Praca w Poradniach Zdrowia Psychicznego takich jak "Leszczynowa" i "Kendron" umożliwiła wymianę doświadczeń ze specjalistami z obszaru opieki zdrowotnej. W związku z tym, poznałem wiele różnych podejść do pomagania oraz rozpoznawania potrzeb klientów, co niewątpliwie, pozwoliło mi na bardziej elastyczne podejście do pomocy psychologicznej i psychoterapii. Od kilku lat prowadzę prywatną praktykę psychoterapii integracyjnej i pomocy psychologicznej, aktualnie również online.