PSYCHOLOG BIAŁYSTOK - GABINET ONLINE
✆ KONTAKT 507-154-862

Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej
Psycholog Białystok

wykształcenie

2000 - 2005 Studia magisterskie - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
2006 - 2009 Kurs Systemowej Terapii Rodzin - Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum UJ w Krakowie
2010 - 2014 Profesjonalna Szkoła Psychoterapii - Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
2015 - 2017 Podyplomowe Studia Magisterskie - Praca Socjalna - Uniwersytet Południowej Australii

doświadczenie

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Poradnia Zdrowia Psychicznego "KENDRON"- Białystok
Poradnia Leczenia uzależnień - Adelaida - Południowa Australia
Oddział Dzienny Psychogeriatryczny "Leszczynowa"
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Białystok
T-Matic Grupa Computer Plus
Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Ośrodek Szkolenia Kadr PROFESJA

kursy doskonalące

2007 - Szkoła Dla Rodziców i wychowawców - Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.
2008 - Trening Zastępowania Agresji.
2009 - ABC ADHD – diagnoza i psychoedukacja.
2009 - Interwencja Kryzysowa – Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
2010 - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - Rodzeństwo bez Rywalizacji.
2010 - Jak wykorzystać energię emocji z pożytkiem dla siebie i innych.
2011 - Program postępowania z dziećmi z ADHD "Dziecko i świat za pan brat".
2011 - Diagnoza dziecka wykorzystywanego seksualnie.
2011 - Praca z rodzicmi dziecka po rozwodzie.
2012 - Praca terapeutyczna z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie.
2012 - Praca z żałobą – podejście ericksonowskie.
2019 - Psychoterapia małżeństw i par z perspektywy teorii przywiązania.
2019 - Depresja u dzieci i młodzieży.
2020 - Jak pomagać ludziom przez telefon - Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

standardy etyczne

Z pewnością, psychoterapia, pomoc psychologiczna czy spotkanie diagnostyczne jest szczególnym rodzajem kontaktu z drugą osobą. W związku z tym, w pracy kieruję się szeroko rozumianym dobrem klienta oraz zwracam szczególną uwagę zwracam na zachowanie zasady poufności treści spotkań. Przede wszystkim, opieram się na wytycznych zawartych z kodeksach: Kodeks Etyczno-Zawodowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Przede wszystkim punktem odniesienia dla kodeksu są uniwersalne prawa człowieka, zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Prawa pozostające tak ponad różnicami kulturowymi i światopoglądowymi, jak i ponad różnorodnością paradygmatów w obrębie psychologii. Poszanowanie praw człowieka, jak również prawa powszechnego i zasad koegzystencji społecznej jest warunkiem etycznego wykonywania zawodu psychologa.
Psycholog Białystok 2017