pomoc psychologiczna i psychoterapia Białystok

Paweł Wakuła

wykształcenie

2000 - 2005 Studia magisterskie - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
2006 - 2009 Kurs Systemowej Terapii Rodzin - Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum UJ w Krakowie
2010 - 2014 Profesjonalna Szkoła Psychoterapii - Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
2015 - 2017 Podyplomowe Studia Magisterskie - Praca Socjalna - Uniwersytet Południowej Australii

doświadczenie

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Poradnia Zdrowia Psychicznego "KENDRON"- Białystok
Poradnia Leczenia uzależnień - Adelaida - Południowa Australia
Oddział Dzienny Psychogeriatryczny "Leszczynowa"
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Białystok
T-Matic Grupa Computer Plus
Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Ośrodek Szkolenia Kadr PROFESJA

standardy etyczne

Psychoterapia, pomoc psychologiczna czy spotkanie diagnostyczne jest szczególnym rodzajem kontaktu z drugą osobą. W pracy kieruję się szeroko rozumianym dobrem klienta oraz zwracam szczególną uwagę zwracam na zachowanie zasady poufności treści spotkań. Pracując jako psycholog bazuję na wytycznych zawartych z kodeksach: Kodeks Etyczno Zawodowy Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.