PSYCHOLOG BIAŁYSTOK - GABINET ONLINE
✆ KONTAKT 507-154-862

Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej
Psycholog Białystok

konsultacja psychologiczna

Wstępna konsultacja umożliwia poznanie sytuacji życiowej osoby zgłaszającej się po pomoc. Pozwala jednocześnie na rozpoznanie przyczyn problemów. Jest to też czas na nawiązanie kontaktu i budowanie zaufania. Czasem do zebrania wszystkich niezbędnych informacji psycholog potrzebuje więcej niż jednego spotkania. Następnie należy ustalić czy problem ma podłoże indywidualne. Czy jest raczej wynikiem trudnej sytuacji w związku, miejscu pracy lub rodzinie? Jaka forma pomocy jest wskazana w prezentowanej sytuacji: porada psychologiczna, psychoterapia, wsparcie krótkoterminowe czy interwencja kryzysowa? Często wstępnie można już określić najskuteczniejsze metody terapii. Może to być koncentracja na rozwijaniu emocjonalnej, poznawczej czy społecznej części doświadczeń osoby. Bywa też, że jednorazowa konsultacja odpowiednio ukierunkowuje klienta i mobilizuje jego zasoby. Pozwalając na dalsze samodzielne radzenie sobie z trudnościami. Już na pierwszej konsultacji możesz uzyskać pomoc np. obniżenia napięcia i znalezieniu twoich sposobów radzenia ze stresem.

Diagnoza Psychologiczna

Prowadzę również diagnozę psychologiczną w obszarach osobowości, funkcji poznawczych, zaburzeń emocjonalnych. Diagnoza, przede wszystkim, jest procesem, umożliwiającym uzyskanie całościowego obrazu danej osoby i jego funkcjonowanie w życiu codziennym. Psycholog realizuje ją opierając się standaryzowanych testach psychologicznych oraz wywiadu diagnostycznego. Proces ten trwa od 2 do 4 spotkań w zależności od celu badania.

interwencja kryzysowa

Jest to pomoc, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej. Ważne jest też zapobieżenie dalszemu pogłębianiu problemów psychologicznych i życiowych. Istotnie pomaga w zmniejszeniu poczucia bezradności, złagodzenie cierpienia, zebranie sił psychofizycznych. Poszukiwane są też zasoby, które pomogą stawić czoło sytuacji. Skierowana jest głownie do osób, które są kryzysie w następstwie np. śmierci bliskiej osoby, wypadku samochodowym, napaści, przemocy, nagłym zwolnieniu z pracy czy odejściu partnera.

Utrata lub nagłe wydarzenia traumatyczne może wpłynąć na dynamikę rodziny. Ważnym aspektem jest fakt, że najczęściej wszyscy członkowie systemu przeżywają traumy w trochę inny sposób. W związku z tym, potrzebują wsparcia i zrozumienia. Interwencje systemowe mogą pomóc w otwartym wyrażeniu potrzeb, punktów widzenia oraz emocji poszczególnych członków rodziny. Pozwala to uniknąć poczucia osamotnienia, izolacji oraz jawnych i ukrytych konfliktów i napięć w rodzinie. Ułatwia też adaptacyjne dostosowanie się do strat. Terapeuta dba o to aby wszyscy uczestnicy mogli otwarcie i bez nadmiernego napięcia i lęku mówić o problemach, emocjach i potrzebach.

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA ONLINE


Pomoc psychologiczna często jest utrudniona ze względu na różne trudności komunikacyjne, niepełnosprawność, pobyt za granicą oraz wiele innych. Kontakt online pokonuje te bariery, które bardzo często ograniczają kontakt ze specjalistą. Wydaje się, że konsultacja online często jest preferowana przez osoby, które nie czują się komfortowo rozmawiając bezpośrednio o swoich problemach. Jest niewątpliwie pomocna dla osób cierpiących na fobie społeczne lub inne zaburzenia lękowe. Z pewnością zmniejsza poczucie wstydu, lęku czy niepewności dotyczącej reakcji specjalisty na przedstawione mu trudne lub bolesne fakty ze swojego życia. Zaletą jest również oszczędność czasu, na którego brak często narzekamy.

Kontakt online może służyć również osobom korzystającym tradycyjnej z psychoterapii. Zdarza się bowiem, że częste wyjazdy służbowe zakłócają regularność spotkań. Krótszy lub dłuższy pobyt za granicą może się również wiązać się z problemem z dostępnością do pomocy psychologicznej lub psychoterapii. Warto zaznaczyć, że kontakt osobisty przynosi lepsze efekty i jest zalecany, jednak w pewnych sytuacjach warto korzystać z możliwości nowych technologii. Dane pochodzące z badań nad telemedycyną, a w szczególności pomocy psychologicznej wskazuje, że jest ona również skuteczna, po spełnieniu odpowiednich warunków i metod pracy.

Taka forma kontaktu ma również swoje wady, nie jest możliwa w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu oraz wymaga podstawowej znajomości technologii informatycznej. Wymaga również zadbania o bezpieczeńśtwo i poufność danych. W mojej praktyce nie przechowuję danych elektronicznych, jest to obustronna umowa o poufności sesji. Używam bezpiecznej technologii dedykowanej do telelmedycyny.

Na koniec, należy zaznaczyć, że osoby, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, muszą przesłać niezbędne oświadczenie wypełnione przez prawnego opiekuna. Dopiero na tej podstawie będą mogły skorzystać z pomocy psychologicznej przez internet.

Psycholog pracujący online opiera się na tych samych zasadach jak w bezpośrednim kontakcie. Zasady kontaktu zdalnego wspierają róznorodne towarzystwa na świecie. Decydując się na kontakt w moim wirtualnym gabinecie proszę zapoznać się z poniższm tekstem.

Zasady Międzynarodowego Towarzystwo Zdrowia Psychicznego Online
Psycholog Białystok 2017