Pomagam klientom realizować nie tylko ich cele, ale także potencjał do pełniejszego życia.


Paweł Wakuła

pomoc psychologiczna białystok

Profil na Linkedin

konsultacja psychologiczna

Wstępna konsultacja umożliwia poznanie sytuacji życiowej osoby zgłaszającej się po pomoc. Pozwala jednocześnie na rozpoznanie przyczyn problemów. Jest to też czas na nawiązanie kontaktu i budowanie zaufania. Czasem do zebrania wszystkich niezbędnych informacji psycholog potrzebuje więcej niż jednego spotkania. Następnie należy ustalić czy problem ma podłoże indywidualne. Czy jest raczej wynikiem trudnej sytuacji w związku, miejscu pracy lub rodzinie? Jaka forma pomocy jest wskazana w prezentowanej sytuacji: porada psychologiczna, psychoterapia, wsparcie krótkoterminowe czy interwencja kryzysowa? Często wstępnie można już określić najskuteczniejsze metody terapii. Może to być koncentracja na rozwijaniu emocjonalnej, poznawczej czy społecznej części doświadczeń osoby. Bywa też, że jednorazowa konsultacja odpowiednio ukierunkowuje klienta i mobilizuje jego zasoby. Pozwalając na dalsze samodzielne radzenie sobie z trudnościami. Już na pierwszej konsultacji możesz uzyskać pomoc np. obniżenia napięcia i znalezieniu twoich sposobów radzenia ze stresem.

Diagnoza Psychologiczna

Prowadzę również diagnozę psychologiczną w obszarach osobowości, funkcji poznawczych, zaburzeń emocjonalnych. Diagnoza jest procesem, umożliwiającym uzyskanie całościowego obrazu danej osoby i jego funkcjonowanie w życiu codziennym. Psycholog realizuje ją opierając się standaryzowanych testach psychologicznych oraz wywiadu diagnostycznego. Proces ten trwa od 2 do 4 spotkań w zależności od celu badania.

interwencja kryzysowa

Jest to pomoc, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej. Ważne jest też zapobieżenie dalszemu pogłębianiu problemów psychologicznych i życiowych. Istotnie pomaga w zmniejszeniu poczucia bezradności, złagodzenie cierpienia, zebranie sił psychofizycznych. Poszukiwane są też zasoby, które pomogą stawić czoło sytuacji. Skierowana jest głownie do osób, które są kryzysie w następstwie np. śmierci bliskiej osoby, wypadku samochodowym, napaści, przemocy, nagłym zwolnieniu z pracy czy odejściu partnera.

Utrata lub nagłe wydarzenia traumatyczne może wpłynąć na dynamikę rodziny. Zwykle wszyscy członkowie systemu przeżywają traumy w trochę inny sposób, w krótszym lub dłuższym czasie. Interwencje systemowe mogą pomóc w otwartym wyrażeniu potrzeb, punktów widzenia oraz emocji poszczególnych członków rodziny. Pozwala to uniknąć poczucia osamotnienia, izolacji oraz jawnych i ukrytych konfliktów i napięć w rodzinie. Ułatwia też adaptacyjne dostosowanie się do strat. Terapeuta dba o to aby wszyscy uczestnicy mogli otwarcie i bez nadmiernego napięcia i lęku mówić o problemach, emocjach i potrzebach.
Psycholog Białystok 2017