Psycholog Online

✆ 507-154-862

psycholog białystok

Psychoterapia online

Konsultacje psychologiczne online czy psychoterapia online budzi jeszcze sporo kontrowersji jednak z pewnością ma wielu zwolenników. Badania naukowe wskazują, że psychoterapia online może być w wielu przypadkach bardzo skuteczna. Chciałbym odnieść się jednak do własnych doświadczeń oraz efektów własnej pracy terapeutycznej, która została niejako wymuszona w marcu 2020 roku. Niewątpliwie jak potrzeba jest matką wynalazków, tak czasami postęp jest wymuszany przez trudności.

Psycholog podczas pracy z klientem używa różnych metod komunikacji i pracy. Częśc z nich raczej nie nadaje się do pracy zdalnej na przykład praca z ciałem czy metody arteterapii. Pomimo tego istnieje wiele metod takich jak praca z wyobraźnią, techniki poznawczo behawioralne oraz empatyczna komunikacja, która z penością może być stosowana w pracy online. Wtedy skuteczność psychoterapii wzrasta. Klienci mają również swoje upodobania i część będzie korzystać z tej formy pomocy a inni potrzebują kontaktu na żywo. Oczywiście istnieją trudności, które bezsprzecznie wymagają kontaktu osobistego z psychologiem, terapeutą lub psychiatrą.

Pomoc zdalna, jest jest bardzo dobrze rozwinięta w krajach, gdzie odległość do najbliższego specjalisty oraz dostępność do psychologa lub psychoterapeuty jest utrudniona. Dlatego też kraje takie jak USA lub Kanada mają dość dobrze rozwinięty system pracy zdalnej. Co za tym idzie, istnieje wiele badań na ten temat. W Stanach Zjednoczonych wielu ubezpieczycieli refunduje również prywatną pomoc psychologiczną online, a Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne już od kilku lat wprowadziło zasady i rekomendacje dotyczące pomocy psychoterapii online. Jeśli miałbym odpowiedzieć na pytanie: Czy psychoterapia online jest skuteczna? Odpowiem twierdząco. Jednak musi zostać spełniona odpowiednia ilość czynników, które nazywane są czynnikami leczącymi.

Czynniki związane ze wsparciem do których zaliczamy:

pozytywna relacja terapeutyczna;
przymierze terapeutyczne;
doświadczenie ulgi, spadku napięcia;
zaufanie do osoby terapeuty;

Wygląda to trochę akademicko i mało interesująco. Jednak daje szansę odpowiedzi na pytanie dlaczego jedni chwalą, inni krytykują ten sposób pracy. Przyznam, że moje pozytywne doświadczenia wynikają z faktu, że większość moich klientów miało już ze mną wcześniejszy kontakt terapeutyczny. Mówię o moich doświadczeniach z pracy w Poradni Psychologicznej, gdzie osoby mogły mieć zaufanie do instytucji, nie musiały się obawiać że nie mam odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia itd. Ponadto, osoby te były zaangażowane w pracę, miały motywację i były gotowe na zmianę. Podsumowując, w pomocy psychologicznej online tak jak w normalnym kontakcie ważne jest obustronne zaufanie i zaangażowanie. Nie będę wspominał o kompetencjach terapeuty, bo jest to oczywiste.

Czynniki związane z uczeniem się online:

otrzymywanie informacji zwrotnych;
wgląd;
uczenie się poznawcze;
zmiana oczekiwań dotyczących własnej skuteczności;
korektywne doświadczenie emocjonalne;

W powyższym, wydaje się mieć również istotne znaczenie kwestie techniczne. Informacje zwrotne to nie tylko co mówimy, ale też mikro ekspresja, postawa ciała itd. Jeśli łącze internetowe zawodzi, nie widzimy siebie na wzajem bo źródło świata jest z tyłu to wiele tracimy. Nie lubię szacować, ale podejrzewam, że kwestie techniczne mogą dodać lub odjąć od 20% do 50% do lub z sesji. Trudno wtedy doświadczać, zauważać lub być obecnym jeśli obraz i dźwięk zawodzą.

Czynniki związane z działaniem w realnym życiu:

zmiana zachowania;
poznawcza kontrola zachowania;
podejmowanie ryzyka;
modelowanie;
sprawdzanie rzeczywistości;
doświadczanie sukcesu;

Myślę, że tak jak nadal czytamy książki to też korzystamy z e-booków, mamy więcej opcji do wyboru. Nie wszyscy też mieszkają w dużych miastach i mają swobodny dostęp do pomocy. Od dziesięcioleci działają telefony zaufania, które zdaje się zdały egzamin. Wydaje się, że zarówno terapeuci jak i klienci mogą skorzystać z nowych technologii. Podsumowując, otwartym pytaniem pozostaje - w jaki sposób należy pracować online.