Psycholog Dzieci i Młodzieży

✆ 507-154-862

psycholog białystok

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Radzenie sobie z zachowaniem nastolatków może być stresujące. W jednej chwili bywają szczęśliwi i pełni energii. W następnej chwili, są źli albo smutni. Dla rodziców te intensywne zmiany nastrojów mogą być trudne do opanowania. Uczestnictwo w terapii rodzinnej pomoże nastolatkowi wejść w dorosłość w poczuciu wsparcia i zrozumienia. Terapia może pomóc dzieciom i rodzinom zrozumieć i rozwiązać problemy, zmienić zachowanie i dokonać pozytywnych zmian w ich życiu. Z pewnością psychoterapia nie jest szybkim rozwiązaniem nie dostaje się też szybkich odpowiedzi. Jest to złożony i bogaty proces, który w rezultacie może zmniejszyć objawy, zapewnić wgląd oraz poprawić funkcjonowanie i jakość życia nie tylko dziecka ale i całej rodziny.

Niewątpliwie rodzina może być wspaniałym źródłem wsparcia, ale także źródłem niezrozumienia i trudności. Dlatego terapia rodzin pomaga, gdy celem jest zwiększenie zdolności członków rodziny do wzajemnego rozumienia i wspierania. Podstawowym pojęciem w tym rodzaju terapii jest system, tutaj systemem jest rodzina której członkowie wzajemnie na siebie wpływają. Niewątpliwie każda rodzina podlega zmianom. Inne potrzeby ma dziecko w wieku trzech, ośmiu lub trzynastu lat. Problemy pojawiają się zwykle wtedy, gdy rodzina nie reaguje na zmieniające się potrzeby i możliwości dzieci lub nastolatków. Dlatego też zdarza się, że równowaga ta jest zachwiana i zamiast funkcjonowania efektywnego, system zaczyna mieć trudności. Na pewno, pomocna może być sytemowa psychoterapia dzieci i młodzieży. Terapia rodzin zajmuje się problemami, które ludzie napotykają w kontekście ich relacji z ważnymi osobami.

Jakie problemy najczęściej mają dzieci i nastolatki?

Najczęsciej zgłaszane problemy to lęk, depresja u nastolatków, problemy w relacjach rówieśniczych, samookaleczenia lub bunt czy drażliwość. Zdarza się również, że rodzice lub nauczyciele zauważają zmiany behawioralnych tj. agresji, eksperymetowania z narkotykami lub alkoholem. Czasami rodzice po prostu zauważają że ich dziecko potrzebuje pomocy i wsparcia. Godnym uwagi jest fakt, że pojęcia "problem" i "objaw" nie są tym samym. Problemem nastolatka może być poczucie osamotnienia, a objawem niechęć chodzenia do szkoły. Skuteczna psychoterapia powinna zajmować się zarówno pierwszym jak i drugim.

W systemowej terapi dzieci i młodzieży dużą rolę odgrywają rodzice, dzieci nie zawsze muszą być obecne na sesjach aby uzyskać efekt terapeutyczny. Niewątpliwie jest to zaleta tej formy terapii. W przeciwieństwie do młodszych dzieci, normą jest, że nastolatki często buntują się o odmawiają uczestnictwa w sesji. Spotkania się raz na dwa tygodnie i zwykle trwają 75 minut. Z pewnością w niektórych sytuacjach może być potrzebne wsparcie psychiatry lub psychologa aby osłabić objawy.

Podsumowując, obserwuje się stały wzrost liczby badań dostarczających mocnych podstaw dowodowych dla terapii rodzinnej w różnych wskazaniach. Obecnie badania o różnej konstrukcji i metodologii dostarczają istotnych dowodów zarówno na skuteczność, jak i skuteczność różnorodnych interwencji rodzinnych.

Czy tylko terapia?

Doświadczenie pokazuje, że rodzice mogą uzyskać duże wsparcie uczestnicząc w warsztatach umiejętności wychowawczych. Szczególnie polecam Szkołę dla Rodziców, na odstawie książki Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły orazJak rozmawiać z nastolatkiemautorstwa Adele Faber i Elaine Mazlish. Warsztaty mają również charakter profilaktyczny, które pozwalają na budowanie więzi w rodzinie. Bezpłatną pomoc można uzyskać w Poradni SPPP Białystok